Προσφορές

banner image
7 βράδια 550€

Περίοδος Ισχύος: 15/6/2021 - 30/6/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

7

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 580€

Περίοδος Ισχύος: 30/6/2021 - 15/7/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

22

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 600€

Περίοδος Ισχύος: 15/7/2021 - 31/7/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

38

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 600€

Περίοδος Ισχύος: 31/7/2021 - 31/8/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

69

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 530€

Περίοδος Ισχύος: 31/8/2021 - 15/9/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

84

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 500€

Περίοδος Ισχύος: 15/9/2021 - 30/9/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

99

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 480€

Περίοδος Ισχύος: 30/9/2021 - 15/10/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

114

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες
7 βράδια 450€

Περίοδος Ισχύος: 15/10/2021 - 31/10/2021 * Check-in : 15:00 μ.μ. - Check-out : 11:00 π.μ. * Ελάχιστη Διάρκεια Διαμονής: 2 διανυκτερεύσεις * Προκαταβολή 15% απαιτείται να καταβληθεί εντός 48 ωρών από την συμφωνία κράτησης.

ΛΗΞΗ ΣΕ

130

ΗΜΕΡΕΣ

19

ΩΡΕΣ

23

ΛΕΠΤΑ

11

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πληροφορίες